กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

27 ธันวาคม 2565

กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

19 ธันวาคม 2565

กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

6 ธันวาคม 2565

กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

18 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

1 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

11 ตุลาคม 2565

กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

23 กันยายน 2565
1 2 8