ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ สพป.พิจิตร เขต 2 และผู้เกี่ยวข้องสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในใช้การจัดประชุม การจัดอบรมออนไลน์ และการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.พิจิตร เขต 2