สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ Video Conference (Zoom)

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และ นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงคลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference (Zoom) ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2