ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.พิจิตร เขต 2