นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา และ นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2

วันที่ 9  กรกฎาคม  2564 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา และ นายเวียงชัย  พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร