สพป.พิจิตร เขต 2 จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ส. ทำดีเทิดไท้ ถวายในหลวง

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา  
นายเวียงชัย  พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2   พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ส.  ทำดีเทิดไท้ ถวายในหลวง เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร  มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้เกิดสภาพการทำงาน ที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  ณ สพป.พิจิตร เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3814714861973513