การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 2/2564  ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา  นายเวียงชัย  พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2