สพป.พิจิตร เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางศึกษาในสังกัด ร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ทัศนคติ ค่านิยม และการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีการเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต โดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องพุทธรักษา สพป.พิจิตร เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3809389255839407