สพป.พิจิตร เขต 2 จัดกิจกรรม รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจรักษ์โลก “หิ้วตะกร้า โชว์ถุงผ้า ใส่ผ้าไทย”

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564  นายประจักษ์  ทองแจ่ม  นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  นำข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม รักวัฒนธรรมไทย ใส่ใจรักษ์โลก “หิ้วตะกร้า โชว์ถุงผ้า ใส่ผ้าไทย” เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทย โดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง นำปิ่นโต ถือตะกร้า เพื่อรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับข้าราชการในสังกัด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ด้านการนุ่งผ้าซิ่น ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน  ณ  สพป.พิจิตร เขต 2