สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรของ สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดย ดร.อัมพร พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2