การนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ดร.ปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ได้นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV และการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม) นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)และคณะครูได้ให้การต้อนรับและออกตรวจเยี่ยมนักเรียน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Watwangsamrong School ภาพ / ข่าว – งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) รายงาน