ปรับภูมิทัศน์ เตรียมความพร้อม

โรงเรียนวัดวังเรือน นำโดย ผอ.นงค์นภา อินทร์ใหญ่ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดวังเรือน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทำอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการการเปิดภาคเรียน ในการนี้ได้รับการร่วมด้วยช่วยกันของคณะครูที่เกษียญแล้วมาช่วยโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย (ภาพ:คณะครู/ข่าว:เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)