ดำเนินการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน

วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดวังเรือน จัดการสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 ,4,5 โดยจะดำเนินการสอบ วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 (ภาพ:ข่าว //เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)