กิจกรรมทำบุญโรงเรียน และ พิธีเปิด “สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคลบาท” (บ้านตันไม้)

 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดชัยศรี ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน และ พิธีเปิด “สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคลบาท” (บ้านตันไม้) โดยคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงาน จากนั้น ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “สนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคลบาท” (บ้านตันไม้) ซึ่งได้รับความร่วมมือประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ สร้างขึ้นเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศน่าดู น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ภาพ:ครูไพศาล ข่าว:ธุรการ)