วันมาฆบูชา

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายยุทธการ เทียนปั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง)มอบหมายให้คณะครูและนักเรียนไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ สมาทานศีล 5 และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดวังสำโรง เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญในวันนี้ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Watwangsamrong School ภาพ / ข่าว – งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) รายงาน