ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

25 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

23 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

6 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

13 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

13 มิถุนายน 2563