ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 7 ตุลาคม  2564 คณะผู้บริหารสถานศึกษาบางมูลนาก 02  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนวัดโพธิ์ลอย และโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทบูรณ์ เขตการ  ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  พร้อมกันนี้ร่วมแสดงความยินดี กับ นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางนงลักษณ์  ผลดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2