สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านนิเทศออนไลน์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1

นที่ 6 ตุลาคม 2564 นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายเวียงชัย พิมพ์ศรี นายธัญสิริวุฒิ เแคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมศึกษาดูงานด้านนิเทศออนไลน์ และร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ณ ห้องงประชุม สพป.นครสวรรค์ เขต 1
🙏🏻..ขอบคุณภาพจาก นางสาวณัฐตะวัน พงษ์มิตร