นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการระบบดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09:00 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  เป็นประธานการประชุมโครงการระบบดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อจัดทำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.พิจิตร เขต 2