นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 กันยายน 2564 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบบริหารสำนักงานและงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 24 โครงการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.พิจิตร เขต 2