ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รับมอบเครื่องปริ้น จำนวน 10 เครื่อง

วันที่  7 กันยายน 2564  ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง ผอ.โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคม ประสานงานขอความอนุเคราะห์เครื่องปริ้นพร้อมหมึก จำนวน 10 เครื่อง จาก คุณนิธิวงศ์ โลหะวัฒนกุล และครอบครัว โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นผู้รับมอบ และขอขอบคุณ ดร.วิรัตน์ เกตุเรือง และ คุณนิธิวงศ์ โลหะวัฒนกุล และครอบครัว มา ณ โอกาสนี้