การประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 กันยายน  2564 นายธัญสิริวุฒิ  แคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ สพป.พิจิตร เขต 2