นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และดิจิทัลแพลตฟอร์ม (platform digital) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และดิจิทัลแพลตฟอร์ม (platform digital) และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โดยพิจารณาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรด้านดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา สพป.พิจิตร เขต 2