นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการในสังกัด ร่วม กิจกรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการในสังกัด ร่วม กิจกรรมปลูกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลฯ (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยร่วมสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร นั่งสมาธิ และมอบของขวัญวันเกิดบุคลากรผู้ที่เกิดเดือน สิงหาคม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องพุทธรักษา สพป.พิจิตร เขต 2