ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดร่วมกับสำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดร่วมกับสำนักงาน ปปช.จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนดำเนินการได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส และมีแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง