าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นางบัวสอน ชูกำลัง ภรรยาของ นายใหญ่ ชูกำลัง อดีตนักการภารโรง โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นางบัวสอน ชูกำลัง ภรรยาของ นายใหญ่ ชูกำลัง อดีตนักการภารโรง โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ มารดาของ นางรัตนา บุณโยประการ ข้าราชครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดป่าแดง มารดาของนายอภิรัตน์ ชูกำลัง ธุรการโรงเรียนวัดท่าปอ ณ วัดพรหมประสิทธิ์ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3769007019877631