ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา และนายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  นายประจักษ์ ทองแจ่ม  นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา และนายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายธีรพันธุ์ สุรรัตน์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.บ้านแหลมรังฯ 2. นางสาวพรไพลิน เมฆอากาศ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.วัดบ้านหนองดง 3. นางสาวเจนจิรา พงษ์สุวรรณ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.อนุบาลโพทะเลฯ 4. นายพงศ์พล ศรีวรขันธุ์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ รร.เขาพนมกาวหนองนกยาง ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2