ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมการนิเทศในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา และนายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  ประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อเตรียมการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงเปลี่ยนรูปแบบการนิเทศมาเป็น การนิเทศในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Application ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.พิจิตร เขต 2