สพป.พิจิตร เขต 2 ประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  นายประจักษ์  ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  พร้อมด้วย นายทวี  หาแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2