นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบช่วยดูแลนักเรียน และประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ นายประจักษ์  ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบช่วยดูแลนักเรียน   และประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2