สพป.พิจิตร เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบทั้งหมด จำนวน 19 คน  มาสอบ จำนวน 15 คน ไม่มาสอบ จำนวน 3 คน ขาดคุณสมบัติ จำนวน 1 คน ทั้งนี้ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม

ณ สพป.พิจิตร เขต 2