โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 01

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายประวิตร วิริยม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาตะพานหิน 01 ซึ่งดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีภายในศูนย์ประสานงานฯ จำนวน 162 คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 48 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดธงไทยยารามฯ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร