การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เขต 2