การประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั่งที่ 1 ปี พ.ศ.2563 ซึ่ง สพป.พิจิตร เขต 2 มีตำแหน่งข้าราชการครูว่าง จำนวน 60 อัตรา มีราชการครูยื่นคำร้องขอย้าย จำนวน 84 ราย ณ ห้องสมุด สพป.พิจิตร เขต 2