ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) รองสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา ( Coaching Team )ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 4ของ นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 โดยมีนายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นกรรมการ นายจันทบูรณ์เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นายอุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และนายทวี หาแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นคณะ Coaching Team เพื่อตรวจสอบเอกสารตามองค์ประกอบและการให้คำปรึกษา แนะนำ
ณ ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3436546973123639