นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564  นายประจักษ์  ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทุ่งทอง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เพื่อติดตามการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน