นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตตรวจราชการที่ 18

วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2564  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบหมายให้
นายประจักษ์  ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นางศศินันท์  ศรีคำภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 และกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2564  เขตตรวจราชการที่ 18  โดยมีนายทวีศิลป์  เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์