สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมต้อนรับศึกษาธิการภาคและคณะ

 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย นายเชาว์ มัชฌิมา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางศศินันท์ ศรีคำภา และ น.ส.กิตติกุล หย่ำวิไล ร่วมต้อนรับ นายชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 และคณะ เพื่อพบปะชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตางาว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และได้เข้าตรวจเยี่ยมนักเรียนจากโรงเรียนบ้านคลองตางาวที่ได้ไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร