พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ประจำปี 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โดยมีนโยบายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรัก ความสามัคคี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ทั้งหมด 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ กรีฑา(วิ่ง)โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร