สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2563

 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางปองรัตน์ มณีสุขสิริ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ.2563 ประเภททีม 5 คน จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะในรูปแบบที่ถูกต้อง เป็นการปลูกฝังคุณธรรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบอย่างวัฒนธรรมชาวพุทธ ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก”ราษฎร์อุทิศ” โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”และ โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall Phichit) อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร