พิธีมอบทุนการจัดการศึกษาในโครงการสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดพิธีมอบทุนการจัดการศึกษาในโครงการสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ถวายเป็นพุทธบูชา หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การจัดทำโครงการในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู เป็นพลเมืองของชาติ นำความสงบร่มเย็นมาสู่สังคมไทย ซึ่งมีโรงเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 30 โรงเรียน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร