ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ,ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01 เข้าขอพรผู้บังคับบัญชา

วันที่ 11 มกราคม 2564  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ,ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01  เข้าขอพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา  นายเวียงชัย  พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2