การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ห้องปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร