ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณพ่อละออ บุญรอด บิดาของนายสมปอง บุญรอด ครูโรงเรียนวัดคลองคูณ

วันที่ 10 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพคุณพ่อละออ บุญรอด บิดาของนายสมปอง บุญรอด ครูโรงเรียนวัดคลองคูณ และเป็นคุณปู่ของนางสาวสุภัสสร บุญรอด ศึกษานเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ณ วัดคลองคูณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ภาพกิจกรรมทั้งหมดhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3327279714050366