ข้าราชการในสังกัด และ นายทรงกิต จันทรมณี ผอ.สำนักงาน สกสค. ขอพรและมอบกระเช้ากับ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายยุทธการ เทียนปั่น ผอ.รร.อนุบาลตะพานหิน(วังสำโรง) พร้อมข้าราชการครู นางชุติมา  บุตรชม ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา 60 นายทรงกิต จันทรมณี ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร นางธิตินันท์  เทศประสิทธิ์ ผอ.รร.วัดลำประดากลาง เข้าขอพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายเวียงชัย  พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2