ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบกระเช้าและขอพรต่อ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม อดีต ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เข้าขอพรผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และรอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 5 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบกระเช้าและขอพรต่อ นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม อดีต ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เข้าขอพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3314788451966159