บุคลากรของ สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ขอพรต่อผู้บังคับบัญชา

วันที่ 5 มกราคม 2564 บุคลากรของ สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด คณะครูโรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ และคณะบุคลากรของธนาคารออมสิน เข้าขอพรพร้อมทั้งมอบกระเช้าให้กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา  นายเวียงชัย  พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3314660438645627