บุคลากรของ สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ขอพร ต่อผู้บังคับบัญชา ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 4 มกราคม 2564 บุคลากรของ สพป.พิจิตร เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เข้าขอพรและมอบกระเช้าให้กับ ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นายประจักษ์ ทองแจ่ม นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ณ สพป.พิจิตร เขต 2

ภาพกิจกรรมทั้งหมด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3314407505337587