การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03 เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถนำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การอยู่ค่ายพักแรม ประกอบด้วยลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 03 ทั้งหมด 205 คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ 50 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดพุทธมารดา อ.โพทะเล จ.พิจิตร