สพป.พิจิตร เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต เคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล ป้องกันการทุจริตโดย พร้อมเพรียงกัน ณ สพป.พิจิตร เขต 2